Мария Каракушева

Класически пианист, съвременен композитор и мечтател.

Снимка: Никола Борисов